Välkommen till Kyrkostrands-Jungmans skola!

Kyrkostrands-Jungmans skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. I Kyrkostrands-Jungmans skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.

LÄNK TILL INFO OM NYA LÄROPLANEN

Jungmans skola

I våra åtta olika specialklasser bedrivs undervisning i förskolan samt årskurserna ett till nio. Vi bedriver en individuellt anpassad undervisning...

Läs mer

Kyrkostrands skola

Kyrkostrands-Jungmans skola är en närskola för elever från Kyrkostrand, Kivilös, Staffansnäs och Lappfjärden. Skolan bedriver undervisning i...

Läs mer

Förskola

Kyrkostrands-Jungmans förskola jobbar med leken som utgångpunkt i lärandet. Förskolan har två grupper som heter Blåbären och Smultronen. Detta läsår går totalt...

Läs mer

Morgonvård, Eftermiddagsvård och vård under loven

I Kyrkostrands-Jungmans skola ordnas såväl morgon- som eftermiddagsvård för elever i...

Läs mer

PULS och MUSIKAL 2016-2017

Under läsåret 2016-2017 kommer eleverna i Kyrkostrands-Jungmans skola att jobba mycket både kring temat PULS och vår gemensamma satsning på en musikal. Vi kommer att ägna en del av lektionerna till att integrera arbetet kring våra temaområden och stasningen löper som en röd tråd i verksamheten under terminen.

 

VI ÄR EN BOKASHI SKOLA

Kyrkostrands-Jungmans skola komposterar allt bioavfall enligt bokashi-metoden.

Bioavfallet blir till bokashimylla som vi säljer till förmån för skolans verksamhet.

 

 

 

 

Minnovation Lab

Kyrkostrands-Jungmans skola är från och med 2016 med som pilotskola i projektet Minnovation Lab. Vi sammarbetar med Novia i Jakobstad kring hur vi skapar en pedagogik som innefattar dom nya kompetensområden i nya läroplanen som tas i bruk hösten 2016. Vi satsar på entreprenöriellt lärande och innovationer redan i grundskolans första år och gör ett aktivt närmande till företagsvärlden.